• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 09:48

تقدير از دست اندرکاران و حاميان کنفرانس تخصصي گردشگري الکترونيک

تقدير از دست اندرکاران و حاميان کنفرانس تخصصي گردشگري الکترونيک
به گزارش ،ميراث آريا(CHTN) درپايان کنفرانس تخصصي گردشگري الکترونيک ازعلي اکبرگوي آبادي دبير کنفرانس،محمدرضا فرزين دبير علمي کنفرانس،محمدمقدر دبيراجرايي کنفرانس،زهراگرجيان معاون اجرايي گروه خدمات حرفه‌اي آشنا و مرضيه کوهي سرپرست موسسه هنر آشنا تقديرشد.

دراين کنفرانس همچنين ازجامعه تخصصي تورگردانان ايران،سازمان توسعه تجارت،گروه خدمات حرفه اي آشنا،شرکت خدمات انفورماتيک ايران،بانک سامان،معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران،بانک توسعه صادرات،شرکت داده ورزي سداد،شرکت گسترش انفورماتيک ايران،مرکزپژوهشهاي گردشگري دانشگاه تهران،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و شرکت گردشگران بنياد تقدير شد./105
امتیاز به خبر :