• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 07:08

بيرجند به راه‌آهن سراسري مشهد ، بافق متصل مي شود

به گزارش ميراث آريا(chtn)هيات دولت وزارت راه و ترابري را موظف کرد با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به اختصاص مبلغ هزار و چهارصد ميليارد ريال از محل اعتبارات فصل حمل و نقل برون شهري طي دو سال (1386 و 1387) جهت اجراي طرح اتصال بيرجند به راه‌آهن سراسري مشهد ـ بافق (پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه،اقدام کند.

وزارت راه و ترابري همچنين موظف به اتخاذ تمهيدات لازم براي انجام پرواز حجاج در سال جاري از فرودگاه بيرجند با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد.

دو بانده کردن جاده بيرجند ـ نهبندان طي سالهاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه ، احداث ايستگاه مسافربري قطار در روستاي نيگنان واختصاص مبلغ يکصد ميليارد ريال براي تکميل راه سه قلعه ـ بيرجنداز جمله ديگر مصوبات هيات دولت براي توسعه استان خراسان جنوبي است.

بر اساس مصوبه هيات دولت وزارت بازرگاني موظف است نسبت به اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات جوايز و مشوقهاي صادراتي جهت ايجاد نمايشگاه دايمي بين‌المللي طي سه سال تا 1389اقدام کند./105


امتیاز به خبر :