• جمعه 24 مرداد 1399
  • 08:49

شناسايي 205مسيرگردشگري طبيعي کشور در سند ملي طبيعت گردي

به گزارش ميراث آريا(chtn)بر اساس جدول مسيرهاي گردشگري طبيعي کشورکه در سند ملي طبيعت گردي مورد استناد قرارگرفته استانهاي يزد،سمنان و گيلان با دارابودن 11،20و11مسيربيشترين مسيرهاي گردشگري طبيعي را داراهستند.

استانهاي آذربايجان شرقي و خراسان رضوي با داشتن 10مسيرطبيعت گردي در رتبه هاي بعدي اين جدول قرار دارند.

کمترين مسيرگردشگري طبيعي مربوط به استانهاي کردستان،همدان و کرمانشاه با سه مسيرگردشگري طبيعي است.

پس زا اين 3 استان استانهاي قزوين،گلستان،خراسان شمالي و ايلام با داشتن 4مسيرکمترين مسيرهاي گردشگري طبيعي را داراهستند./105


امتیاز به خبر :