• جمعه 24 مرداد 1399
  • 09:33

افزايش سفرگردشگران ايراني به کوبا

سفير کوبادرتهران در گفتگو با ميراث آريا(chtn)با بيان اين مطلب افزود:سفارت کوبا در تهران تسهيلاتي را براي گردشگران ايراني فراهم کرده و صدورويزا براي گردشگران راتسريع کرده است.

"فرناندو سنتوز گارسيا ريکاردو "تصريح کرد:مااز گردشگران ايراني دعوت کرده ايم که اگر براي اولين بارمي خواهند به نواحي درياي کارائيب سفر کنندابتدابه کوبا بروند.

وي با بيان اينکه تعدادتوريستهايي که ازکوبابه ايران مي آيند بسيار کم است گفت:سفرکوبايي ها به ايران بيشتر با اهداف کاري است و جاذبه هاي ايران هنوز براي گردشگران کوبايي شناخته شده نيست.

سفير کوبادرتهران خاطرنشان کرد:با توجه به روابط مناسب دو کشور بايد تبليغات بيشتري براي معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران به مردم کوبا انجام شود.

"فرناندو سنتوز گارسيا ريکاردو "گفت:ساليانه حدود 300تا 400 گردشگر ايراني به کوبا سفر مي کنند و با احتساب کساني که براي مسائل کاري به کوبا مي روندساليانه هزار ايراني به کوبا سفر مي کنند./105امتیاز به خبر :