• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 06:30

منطقه گردشگري شيوند در ايذه ايجاد مي شود

"جليل رحماني"رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايذه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : عمليات مطالعاتي به منظورتبديل شيوند به منطقه گردشگري از سال گذشته آغاز شد.

وي با اشاره به اينکه به منظور انجام عمليات مطالعاتي در سال گذشته 500 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته بود اظهار داشت :چندي پيش عمليات مطالعاتي به پايان و نتيجه آن به تصويب رسيد.

رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايذه خاطرنشان کرد:به منظور ايجاد زيرساخت هاي اوليه گردشگري در منطقه شيوند درسال جاري 250 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است .

وي اظهار اميدواري کرد:طي ماه جاري عمليات اجرايي اين پروژه آغاز شود.

رحماني با تاکيد براينکه شيوند ازجاذبه هاي طبيعي و آب و هواي خنک درفصل تابستان برخوردار است تصريح کرد :به طور قطع با ايجاد زيرساختهاي اوليه وبه دنبال آن امکانات گردشگري ،گردشگري دراين منطقه به طور چشمگيري رونق خواهد يافت.


امتیاز به خبر :