• ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  • 09:38

اختصاص 200 ميليارد اعتبار به صنايع دستي باغ ملک

جهانگير پيرو زاده ،رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان باغ ملک با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت :اين اعتباراز محل اعتبارات تملک دارايي هاي شهرستا ن اختصاص يافته است .

وي افزود:با استفاده از اين اعتبار امکانات و مکان مناسب جهت آموزش و ترويج صنايع دستي فراهم خواهد شد.

پيروزاده درخصوص وضعيت فعلي صنايع دستي در باغ ملک اظهار داشت :طي سال گذشته تعداد پنج کارگاه گليم بافي در شهرستان ايجاد و فعال شده است .

رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان باغ ملک ابراز اميدواري کرد :با تخصيص اعتبارات بيشتر،صنايع دستي اين شهرستا ن احيا شود.
116

امتیاز به خبر :