• جمعه 09 خرداد 1399
  • 04:41

بکارگيري IT افزايش صادرات صنايع‌دستي را به دنبال دارد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، "عليرضا موحدي" دبير نخستين همايش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حفظ، توسعه و احيا هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي که در اين همايش سنخراني مي‌کرد با بيان اين مطلب افزود: در اين همايش سخن از دو مقوله ظاهراً متفاوت است از سويي هنرهاي سنتي و صنايع دستي که با احساسات، عواطف، روح و جان انسان در تعامل است و در سويي ديگر فناوري و تکنولوژي، ولي در عرصه ارتباطات و اطلاعات که در عين حال که داراي ابزار تکنولوژي است انسان محور بوده و به تعمل ميان انسان‌ها و بهره‌گيري از فناوري مي‌پردازد.

وي افزود: صنايع‌دستي ايران حاصل فکر، عمل، ابتکار و خلاقيت هنرمند ايراني و با ويژگي‌هاي خاص و ارزشمند خود محملي براي انتقال عادات، سنن، مفاهيم و ارزش‌هاي فرهنگي به نسل آينده تلقي مي‌شود.

وي افزود: اهميت صنايع‌دستي بيش از آنچه به دلايل اقتصادي مورد توجه باشد به دليل حفظ ارزش‌ها، اصالت و خاستگاه فرهنگي و هنري آن مورد توجه است.

دبير همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي گفت: با توجه به نقشي که هنرهاي سنتي در انتقال مواريث فرهنگي به نقش‌هاي آينده ايفا مي‌کند حفظ، احيا و معرفي آن براي آشنايي نسل‌ها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردارند به همين دليل بايد از شيوه‌ها و ابزارهاي مختلفي براي تحقق اين امر بهره برد.

موحدي تصريح کرد: از سوي ديگر صنايع‌دستي جايگاه و اهميت ويژه‌اي در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و درآمد ملي داراست و ضرورت دارد تا با برنامه‌ريزي صحيح موجبات توسعه بازار جهاني، صادرات و افزايش درآمدهاي غيرنفتي فراهم شود.

اين مقام مسئول ادامه داد: صنايع‌دستي يکي از مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ايران است که با رونق اين صنعت افزايش کمي و کيفي توليدات آن و فراهم آوردن امکان رقابت در بازارهاي جهاني، بهره‌گيري از شيوه‌هاي مدرن و خلاقانه در معرفي آن و تسهيل امکان عرضه و استفاده از مزاياي پرداخت الکترونيکي زمينه رشد و توسعه آن فراهم شده و با توجه به وضعيت کشور در ارتباط با اقتصاد تک محصولي و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت مي‌تواند به عنوان يکي از منابع مهم درآمدهاي ارزي کشور تبديل شود.

وي بااشاره به اينکه فناوري اطلاعات موجب انقلابي شده است که در حال متحول کردن روش‌ها، ارتباطات، طراحي و ساخت، شناسايي و بهره‌برداري از منابع به‌کارگيري تجهيزات، مديريت تحقيقات، تجزيه‌ و تحليل پيش‌بيني آينده، بازاريابي و جابه‌جايي محصولات، نقل و انقال اعتبارات و متحول کردن روش زندگي و تجارت است.

وي افزود: بديهي است بهره گيري از ويژگي‌هاي فناوري اطلاعات در حوزه صنايع‌دستي مي‌تواند موجبات رشد و توسعه اين صنعت را در کشور فراهم کرده و آن را به جايگاه واقعي خود ارتقا دهد.

موحدي تصريح کرد: استفاده از توانمندي‌هاي اين فناوري در عرصه آموزش صنايع‌دستي موجب گسترش و فراگير شدن اين صنعت شده و تجارب موجود در توليد رشته‌هاي مختلف صنايع‌دستي را به نسل‌هاي ديگر انتقال خواهد داد.

دبير همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع‌دستي خاطرنشان کرد: معرفي محصولات هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي در بستر فناوري اطلاعات، صفحات web و نيز لوح‌هاي چند رسانه‌اي موجب آشنايي جهانيان با انواع مختلف هنرهاي ايراني شده و زمينه افزايش تقاضا را در اين صنعت فراهم خواهد کرد.

وي ادامه داد: بهره‌گيري از امکان سفارش از راه دور و امکان دريافت و پرداخت الکترونيکي موجب تسهيل تجارت صنايع‌دستي شده و توسعه اقتصادي اين صنعت را رقم خواهد زد.

موحدي اظهار داشت: صنعتگران با استفاده از اين بستر قادر خواهند بود به تبادل تجارب و اطلاعات بپردازند و در مجموع به‌کارگيري اين فناوري، هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي موجب فراگيري و رونق آن و در نتيجه موجب ايجاد اشتغال وسيع در اين صنعت، کاهش بيکاري، کاهش مهاجرت و نيز افزايش صادرات و کاهش اتکاي درآمدهاي ارزي به صادرات نفت خواهد بود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: سازمان ميراث فرهنگي‌، صنايع‌دستي و گردشگري به‌عنوان متولي صنايع‌دستي کشور با درک اين مهم به دنبال شناسايي و بهره‌گيري از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت حفظ، احيا و توسعه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي بوده و به همين منظور با برگزاري اين همايش از مديران، دستاندرکاران، انديشمندان و متخصصان حوزه‌هاي صنايع‌دستي و فناوري اطلاعات و ارتباطات براي يک هم‌انديشي علمي دعوت کرده است تا زمينه‌اي براي تبادل آرا، طرح موانع و مشکلات و ارائه راهکارهاي جديد براي بهره‌گيري از امکانات اين فناوري در عرصه صنايع‌دستي فرا
هم شود.
114

امتیاز به خبر :