• چهارشنبه 14 خرداد 1399
  • 20:34

گسترش گردشگري مبتني بر جوامع محلي با تقويت بخش خصوصي

گسترش گردشگري مبتني بر جوامع محلي با تقويت بخش خصوصي
منوچهر جهانيان با اشاره به حضور چشمگير معاونت گردشگري به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در نخستين نشست کارگروه گردشگري کميته دائمي همکاري هاي اقتصادي و تجاري سازمان همکاري هاي اسلامي (کومسک) که در ارديبهشت ماه جاري به ميزباني کشور ترکيه برگزار شد؛ گفت: کميته مذکور به تازگي دو گروه کاري با عناوين "گردشگري" و " حمل و نقل" راه اندازي کرده است تا با حضور کشورهاي عضو OIC از جمله آذربايجان، مصر، قرقيزستان، ترکيه و ايران زمينه توسعه همکاري ها در حوزه هاي مذکور فراهم آيد.
وي با بيان اينکه نخستين جلسه گروه کاري گردشگري با محوريت گردشگري مبتني بر جوامع محلي برگزار شده است؛ اظهار داشت: برپايي نمايشگاه ها و گردهمايي هاي بخش خصوصي گردشگري کشورهاي عضو OIC در راستاي فرهنگ سازي و اطلاع رساني گردشگري مبتني بر جوامع محلي، ارائه مشاوره از سوي کشورهاي پيشتاز در اين موضوع، برپايي جشنواره هاي محلي، در نظر گرفتن امور تشويقي ويژه کشورهاي موفق و فعال در زمينه گردشگري مبتني بر جوامع محلي و همچنين معرفي بهترين مقصد اين نوع گردشگري در OIC از جمله پيشنهادات معاونت گردشگري به شمار مي آيد که در نخستين جلسه کارگروه گردشگري "کومسک" به تصويب رسيد.
جهانيان همچنين با اشاره به ساير مصوبات اجرايي کارگروه مذکور يادآور شد: تمرکز بر طراحي و برنامه ريزي دقيق در راستاي اجراي پروژه ها و برنامه هاي گردشگري مبتني بر جوامع محلي، تکيه بر تبليغات و بازاريابي در اين حوزه، اتخاذ چارچوب تنظيمي و نظارتي همسو با گردشگري مبتني بر جوامع محلي، به کارگيري خدمات و امکانات فناوري اطلاعات در راستاي تقويت و توسعه اين نوع گردشگري و همچنين پيگيري و اجرايي کردن ساز و کار مديريت چرخه پروژه "کومسک" از جمله ساير مصوبات اجرايي پذيرفته شده در نخستين نشست کارگروه گردشگري کميته دائمي همکاري هاي اقتصادي و تجاري سازمان همکاري هاي اسلامي "کومسک" به شمار مي آيد.
امتیاز به خبر :