• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 09:39

نقاشي‌هاي مونه و ون‌گوگ پيدا شد

نقاشي‌هاي مونه و ون‌گوگ پيدا شد
به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين دو نقاشي که در دهم فوريه مفقود شده بودند، يکشنبه گذشته در صندلي عقب يک اتومبيل پيدا شده‌اند. اين دو اثر که در شرايط ظاهري خوبي قرار دارند در روزهاي آتي به مجموعه اي.جي بوهرل بر خواهند گشت.

لوکاس گلور مدير اين موزه گفت: اما دو اثر ديگر هنوز مفقود است.

M/109


امتیاز به خبر :