• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 09:46

10 محوطه تاريخي و گردشگري خوزستان به مالکيت سازمان ميراث فرهنگي در مي آيد

10 محوطه تاريخي و گردشگري خوزستان به مالکيت سازمان ميراث فرهنگي در مي آيد
صادق محمدي رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : يکي از مصوبات هيات دولت در سفر به استان تهيه و ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه انتقـــال اسناد مالــکيت محوطه هاي تاريخي و گردشگري به نام سازمان ميراث فرهنگي است که اين موضوع در حال پيگيري است .

وي تصريح کرد :پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور اداره کل منابع طبيعي، سازمان جهادکشاورزي و سازمان مسکن وشهــرسازي، پيشنهاد مذکــــور با تاييد سه دستگاه تهيه و به سازمــان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري کشور ارسال شده است0

به گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان، محوطه هاي مذکور شامل جندي شاپور، طاق طويله، شوشتر، چغازنبيل، ارجان، شوش، موزه آبادان، ايـــوان کرخه، 200 هکتار از اراضي سد کرخه و 100 هکتار از اراضي سدکارون 3 است 0

وي اظهار اميدواري کرد:با انتقال اسناد مالکيت اين محوطه ها ،حفاظت و بهره برداري از آنها بهتر از گذشته انجام شود./116


امتیاز به خبر :