• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 05:45

مدرسه گلشن نيشابور همچنان پابرجاست

مدرسه گلشن نيشابور همچنان پابرجاست
به گزارش ميراث آريا(CHTN)؛سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي درباره‌ پي‌گيري‌هاي انجام‌شده در روند تخريب اين اثر تاريخي توضيح‌هايي ارايه کرده که متن کامل آن به اين شرح است:

1.مدرسه علميه گلشن نيشابور به دليل ارزش هاي خاص تاريخي فرهنگي در تاريخ 10ديماه81 و طي شماره 6742 در فهرست آثار ملي ثبت شده و از تاريخ ثبت تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي است.

2.متعاقب ثبت بنا، مديريت محترم وقت مدرسه علميه، مکاتباتي را با اداره ميراث فرهنگي شهرستان در خصوص ترميم و مرمت بناي مدرسه به عمل آورده و تقاضاي تخصيص بودجه و اعتبار کرده اند.

3.اين سازمان نيز بلافاصله نسبت به تهيه طرح آسيب شناسي اقدام و طرح مذکور به شوراي فني سازمان استان ارسال و با پيگيري و تامين اعتبارات لازم، اقدامات معموله براي مرمت اضطراري بنا انجام داده است.

4.طي دو سال گذشته و طي جلسات متعدد کارشناسي با حضور هيات امنا محترم و هيات اجرايي بازسازي مدرسه علميه گلشن نيشابور و متعاقب آن تعهدنامه شماره 1365 مورخ 3 اسفندماه 1385، هيات امنا مدرسه متعهد و ملزم به هماهنگي ها و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان ميراث فرهنگي و خودداري از اجراي هرگونه عمليات قبل از اعلام و تصويب شوراي فني اين سازمان شده اند، کراراً از جانب سازمان استان بر هماهنگي در اجراي طرح هاي مرمت و همچنين خودداري از اقدامات غيراصولي و دخل و تصرفات غير مجاز تاکيد شده است.

و از سويي شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي نيز بر اين مهم تاکيد کرده است که هر گونه بهسازي و مرمت اساسي به نحوي که تغييري در هيات و اصالت بنا به وجود نبايد انجام گردد و بر اين اساس مصوب شد استحکام بخشي و بهسازي مدرسه با حفظ هويت و اصالت تاريخي و معماري اثر با مجوز و نظارت سازمان و با هماهنگي و نظارت کامل سازمان ميراث فرهنگي و پس از تصويب طرح هاي مورد نظر در شوراي فني اين سازمان انجام گردد.

5.اين سازمان از تاريخ 10 خرداد 86 طي مکاتبه اي با مديريت مدرسه علميه گلشن موضوع مرمت ايوان هاي جنوبي و بام سازي آن را اعلام و توسط استادکاران و کارشناسان مربوطه آغاز کرده است.

6.در تاريخ 15 مرداد ماه 86 نيز سازمان ميراث فرهنگي استان نسبت به معرفي مهندسين مشاور براي طرح مرمتي و بهسازي طي نامه شماره 1198-8632/128 با عنوان مديريت حوزه علميه مزبور اقدام کرده و هيات امناي مدرسه علميه نيز با مشاورين مربوطه براي ارائه طرح بهسازي و احياي، عقد قرارداد کرده است.

7.هيات‌هاي امناي اجرايي بازسازي حوزه علميه گلشن با پذيرش مقررات و ضوابط حفاظت از اثر ياد شده و مصوبه شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي استان هر گونه اقدام مطابق نظر سازمان را تاييد کرده اند.

8.با وجود تعهدات و اخطاريه ها و مکاتبات وفق سوابق موجود و بدون اطلاع اين سازمان، هيات امنا مدرسه علميه گلشن خودسرانه و بدون هيچگونه هماهنگي و عدم رعايت مقررات حفاظت اثر و مصوبه شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي در اواخر آبان و آذر ماه سال 1386 نسبت به تخريب و جمع آوري غرفه هاي طبقه اول اضلاغ شرقي و غربي اقدام مي‌کند که متاسفانه در جريان اين عمليات تعداد 3 باب حجرات ضلع غربي بنا در طبقه همکف نيز توسط خاطي به منظور انتقال خاک هاي ديو شده در محل محوطه داخلي، تخريب شده است.

9.سازمان ميراث فرهنگي استان طي ابلاغ به اداره ميراث شهرستان، خواهان توقف عمليات و جلوگيري از تخريب و برخورد قاطع با متخلفين مي کند به منظور جلوگيري از روند تخريب که اين موضوع از طريق اداره شهرستان اقدام مي شود.

10.اداره ميراث فرهنگي شهرستان طي اعلام به هيات اجرايي مدرسه، اقدامات خودسرانه هيات اجرايي را متوقف مي کند.

11.اقدامات ناهماهنگ و غيرقانوني توسط هيات اجرايي مدرسه به منظور پيشگيري از آسيب رساني به ساير بخش ها به ويژه ايوان ها متوقف مي شود.

12.در تاريخ 5 فروردين ماه 1387 و 8 فروردين 1387 و همزمان با ايام تعطيلات نوروزي نيز متاسفانه شبانه تمامي حجرات طبقه همکف ضلع شرقي و غربي مدرسه تخريب شده که بلافاصله با حضور يگان سازمان در محل به طور فوري از ادامه کار جلوگيري و خاطي از محوطه مدرسه به بيرون هدايت مي شود و ضمن اينکه نيروهاي يگان حفاظت سازمان نيز از سوي خاطيان مورد تهديد قرار مي گيرند که موضوع توسط يگان حفاظت شهرستان به سازمان استان منعکس مي شود و با توجه به اينکه متاسفانه مجدداً در تاريخ جمعه 23 فروردين ماه 87 شبانه با استمرار عمليات غيرقانوني و خودسرانه توسط متخلف و متخلفين از ايوان جنوبي نيز تخريب و فرو مي ريزد که بلافاصله اين سازمان
با عنوان دادستان عمومي و انقلاب نيشابور خواهان پيگرد قانوني و مجازات متخلفين مي شود.

13.در طول اين مدت مکاتبات و ابلاغيه ها و پيگيري هاي متعددي درخصوص خودداري از تخريب و هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز و غيراصولي با هيات امناي مدرسه گلشن توسط اين سازمان طي شماره هاي 223-8632/128 مورخ 6/2/86 و 865-8632/128 مورخ 17/1/86 و 948- 832/128 مورخ 21/4/86 و 832/128 مورخ 23/5/86 انجام شده و نمايندگان اين سازمان در شهرستان نيز ضمن تماس‌هاي تلفني و مذاکرات شفاهي و همچنين مکاتبات متعدد با عنوان هيات امنا و هيات اجرايي مدرسه گلشن خواهان خودداري از دخل و تصرفات غيراصولي و غيرمجاز در عرصه و همچنين استحکام بخشي و حفظ ايوان هاي شمالي و جنوبي که در ÷ي تخريب غرفه هاي جناحين تضعيف گرديده، بوده است.

لذا اين سازمان با توجه به گزارش فوق و عليرغم مکاتبات و پيگيري ها و همچنني ابلاغيه هاي قانوني به هيات امنا و هيات اجرايي مدرسه گلشن نيشابور در راستاي وظائف قانوني خود، ضمن تهيه و تنظيم شکواييه عليه متخلف و متخلفين اقدام و تا حصول نتيجه نهايي و برخورد قاطع با اين موضوع پيگيري را در دستور کار خود قرار داده است.

خاطرنشان مي‌سازد؛ اين سازمان تمامي تمهيدات و تدابير لازم در خصوص حفاظت و حراست از آثار استان معمول داشته و با عنايت به موضوع مذکور نيز اين مهم از جمله مواردي است که تمامي سوابق مورد نظر دلالت بر پيگيري هاي مستمر درخصوص حفاظت و حراست از اين اثر بوده و مي باشد و در حال حاضر نيروهاي ويژه يگان حفاظت در مکان مذکور حضور استمراري داشته و ضمن توقف هرگونه عمليات، شکواييه عليه متخلف يا متخلفين صورت گرفته و سازمان استان و رياست شهرستان از طريق مراجع قانوني ذيربط با اهتمام ويژه در صدد اقدامات قانوني و ابلاغ راي بر عليه افراد خاطي نيز مي باشد که به محض وصول و صدور راي مراتب به استحضار خواهد رسيد./104
امتیاز به خبر :