• یکشنبه 28 مهر 1398
  • 22:10

ماندن آثار تاريخي استانبول در فهرست يونسکو به شرط مرمت

ماندن آثار تاريخي استانبول در فهرست يونسکو به شرط مرمت
به گزارش ميراث آريا (CHTN)، يک تيم سه نفره از سازمان يونسکو به منظور بررسي اماکن تاريخي و جلوگيري از نابودي احتمالي از 9 تا 13 مي به اين کشور سفر خواهند کرد.

گوون تاشباشي فرماندار استانبول گفت: معبد سليمانيه استانبول و هتل چهارفصل سلطان احمد از مهمترين اماکن مورد نظر خواهند بود.

اتمام پروژه مرمري تا سال 2011 که متصل کننده آسيا به اروپا از طريق استانبول است نيز از جمله اقدامات اين سازمان خواهد بود.

وي افزود: اين اقدام با مشارکت شهرداري، سازمان ها و ادارجات وابسته محلي انجام مي شود.

استانبول که در حال حاضر به عنوان مرکز فرهنگ اروپا در سال 2010 شناخته شده است و با 9 منطقه اي که در فهرست ميراث جهاني دارد اهميت ويژه اي ميان شهرهاي اروپايي دارد./109


امتیاز به خبر :