• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 06:46

سهم مالياتي فروشندگان صنايع دستي سالانه 20 درصد رشد مي‌کند

سهم مالياتي فروشندگان صنايع دستي سالانه 20 درصد رشد مي‌کند
به گزارش ميراث آريا (CHTN)، حسين شيرچي با بيان اين مطلب افزود: اگر هدف دولت حمايت از متوليات بخش خصوصي است، پس چرا هر روز از تعداد فروشگاه‌ها و فروشندگان آنها کاسته مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه در سال‌هاي اخير، اقداماتي از طرف اتحاديه فروشندگان صنايع دستي در چارچوب حفظ و بقاي فروشندگان اين بخش شده است، گفت: بخش زيادي از درخواست اتحاديه مربوط به حذف يا کاهش هزينه‌هاي مالياتي براي فروشندگان صنايع دستي بوده است.

اين فروشنده صنايع دستي ادامه داد: سالانه ميزان ماليات براي اين فروشندگان 20 درصد افزايش مي‌يابد در حالي که ميزان فروش و درآمدزايي براي اين گروه نه تنها راضي کننده نيست بلکه به بسته شدن چندين فروشگاه نيز انجاميده است.

شيرچي با بيان اينکه در حال حاضر رقم فروش صنايع دستي در کشور پايين است، گفت: اين صنايع به دليل بالابودن قيمت، در داخل، بسيار کم استقبال مي‌شود و عمده فروش آنها به گردشگران خارجي مربوط مي‌شود.

وي افزود با توجه به کمبود توريست و گردشگر در کشور، وضعيت فروشندگان اين بخش با کاستي و عدم توجه همراه است.

عضو اتحاديه فروشندگان صنايع دستي با اشاره به اينکه کارهاي صورت گرفته در حمايت از صنايع دستي مقطعي بوده است، اظهار داشت: اقداماتي از قبيل ارائه بن خريد صنايع دستي و يا جوايز صنايع‌دستي که توسط گروهي از بانک‌ها صورت مي‌گيرد در حفظ، ماندگاري و ورود صنايع‌دستي به زندگي مردم ناکافي است.

حسين شيرچي با تأکيد بر اينکه صنعت دستي امروز، ميراث کهن فرداست، گفت: تقاضاي فروشندگان صنايع‌دستي از دولت چيزي جز پايان دادن به مشکلاتي که روز به روز دامنگير اين بخش مي‌شود، نيست.

111/امتیاز به خبر :