• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 05:38

جاعلان آثار باستاني غرامت مي‌دهند

جاعلان آثار باستاني غرامت مي‌دهند
به گزارش ميراث آريا ( CHTN) يک جاعل آثار هنري به همراه والدينش محکوم به پرداخت 363 هزار پوند غرامت به موزه اي شد که اين آثار را از آنها خريده بود.

اين اثر هنري بعد از آنکه توسط کارشناسان موزه بريتانيا و حراجي کريستي 3300 ساله معرفي شده بود با قيمت 440 هزار پوند در سال 2003 به موزه بولتون فروخته شد.

بعدها پليس متوجه شد که اين تيم خانوادگي به مدت 17 سال تعداد زيادي از موسسه هاي هنري را فريفته و آثار خود را به آنها فروخته اند.

کيلف موريس، رئيس موزه بولتون گفت: پولي که صرف خريد اثر هنري تقلبي مجسمه پرنسس آمارنا ه شده بود، از کمک هاي مردمي به دست آمده بود و ما قصد داريم پول دريافتي را به صاحبان آن برگردانيم.

پس از بر ملا شدن اين موضوع موزه هاي ديگري نيز در ديگر نقاط جهان در حال بازپس‌گيري مبالغي هستند که به علت خريد اشيا تقلبي اين تيم جاعل صرف کرده بودند./109


امتیاز به خبر :