• شنبه 03 اسفند 1398
  • 04:34

کنفرانس بين‌المللي فرش در اتريش برگزار مي‌شود

کنفرانس بين‌المللي فرش در اتريش برگزار مي‌شود
به گزارش ميراث آريا (chtn)، به نقل از مرکز ملي فرش، «محسن حسن زاده» با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مرکز ملي فرش ايران با مرکز منطقه خاورميانه سازمان ملل عنوان کرد: در اين کنفرانس با استفاده از جايگاه سازمان ملل مي‌توان فرش دستباف ايران را به صورت تخصصي به کشورهاي جهان معرفي کرد.

حسن زاده تصريح کرد: مرکز ملي فرش ايران در اين کنفرانس در بررسي و بازخواني مقالات ارسالي با سازمان ملل همکاري خواهد داشت .

وي افزود: همچنين تامين بخشي از منابع مالي اين کنفرانس و مشارکت در اجرا نيز بر عهده اين مرکز خواهد بود.

معاون تحقيقات و آموزش مرکز ملي فرش همچنين گفت که اين مرکز تفاهم نامه‌اي با مرکز تحقيقات نانو منعقد کرده است که هر دو طرف قرار داد از اطلاعات طرف مقابل استفاده خواهند کرد.

وي افزود: به عنوان مثال مرکز ملي فرش مي‌تواند از تحقيقات مرکز نانو براي ضد ميکروب کردن فرش‌ها و يا عطرآگين کردن اين کالا بهره ببرد به‌گونه‌اي که از نقش گل‌هاي درون فرش، رايحه گل نيز استشمام شود.

112/الفامتیاز به خبر :