• جمعه 09 اسفند 1398
  • 21:43

توجه ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وضعيت معيشت هنرمندان

توجه ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وضعيت معيشت هنرمندان
به گزارش ميراث آريا (chtn)، به نقل از خانه ملت، عضو کميسيون کشاورزي و آب و منابع طبيعي مجلس، گفت: هنرمندان براي امرار معاش به ناچار به مشاغل کاذب روي آورده‌اند و اگر برنامه‌ريزي جامع براي حمايت از اين گروه انجام نشود، احتمال دوري آن‌ها از هنر در جامعه افزايش مي‌يابد.

«علي ايرانپور» افزود: هنر در کشور ما از سوي افراد زيادي به عنوان يک شغل پر درآمد شناخته نمي‌شود زيرا بسياري از هنرمندان در کنار کار هنري بايد به ناچار به ديگر مشاغل کاذب هم روي آورند که اين امرکيفيت آثار هنري را در کشور کاهش مي‌دهد.


ايرانپور تصريح کرد:‌ مديران با قشرهاي مختلف هنرمندان ارتباط دارند و مي‌توانند با گستراندن چتر حمايتي مانع از حذف هنرمندان از دنياي جذاب هنر شوند.

112/الف
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار