• ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398
  • 01:05

مسير رفت از مشهد به تهران يک ساعت کاهش مي‌يابد

به گزارش ميراث آريا(chtn) پروژه بازسازي 40 کيلومتر از خط آهن قديم مشهد به تهران و در محدوده شهرستان‌هاي مشهد و نيشابور با حضور وزير راه و ترابري در استان خراسان رضوي به بهره برداري رسيد.

در اين مراسم مديرکل راه آهن خراسان گفت: عمليات اجرايي اين پروژه با اعتبار165 ميليارد ريال از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز و در فاصله زماني کمتر از 4 ماه به اتمام رسيد.

"محمد هادي ضيائي‌مهر" اعتبار کلي اين پروژه را 883 ميليارد ريال دانست و گفت: طول کل پروژه 215 کيلومتر است که 55 کيلومتر آن در محدوده راه‌آهن تهران، 40 کيلومتر در محدوده راه‌آهن شمال شرق(استان سمنان) و 120 کيلومتر نيز در محدوده راه آهن خراسان رضوي قرار دارد.

وي افزود: در صورت اجراي کل پروژه و بازسازي 215 کيلومتر مسير, زمان سير قطارهاي مسافربري در مسير رفت از مشهد به تهران حدود يک ساعت کاهش پيدا خواهدکرد.

ضيائي‌مهر تصريح کرد: با بهره‌برداري پروژه همچنين علاوه بر افزايش سرعت قطارهاي مسافري از 80 به 160 کيلومتر در ساعت، ايمني سير قطارهاي باري و مسافري نيز با توجه به نوسازي خطوط ريلي مسير ارتقاء خواهد يافت.

"محمدرحمتي" وزير راه و ترابري در مراسم بهره برداري از اين پروژه ضمن ضروري دانستن گسترش و توسعه شبکه ريلي کشور گفت: طول شبکه ريلي در حال حاضر 8 هزار کيلومتر است در حاليکه براي کشور بزرگي مثل ايران حدود 20 هزار کيلومتر ديگر شبکه ريلي نياز داريم.

رحمتي در ادامه با بيان اينکه امروز راه آهن بهترين شيوه حمل و نقل در کشور ما است، گفت: بايد منابع ساخت و ساز راه آهن افزايش يابد، زيرا براي کشوري با وسعت و جمعيت ايران چنانچه قرار باشد هر سال فقط 300 کيلومتر راه آهن ساخته شود حداقل 60 سال نياز است تا کمبود خطوط ريلي جبران شود.

105/


امتیاز به خبر :