• ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
  • 04:14

انجام مطالعات محور توريستي بزنگان سرخس به مشهد

به گزارش ميراث آريا (chtn) "سيد آيت الله هاشمي نسب" تصريح کرد: براي تکميل اين پروژه به طول 31 کيلومتر 93 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

وي در تشريح آخرين وضعيت پروژه‌هاي مصوب سفر هيات دولت به استان خراسان رضوي تصريح کرد:
پيشرفت فيزيکي احداث کنارگذر شمالي مشهد از 47 درصد گذشته است و عمليات آسفالت آن نيز از اوايل تابستان سال جاري آغاز شده است.

هاشمي نسب اجراي باند دوم محور باغچه – تربت حيدريه در طول برنامه چهارم توسعه را از ديگر مصوبات هيات دولت در استان عنوان کرد و گفت: با اجراي اين مصوبه سومين محور مهم و پرترافيک استان تبديل به بزرگراه خواهد شد تا حجم زيادي از ترددهاي جاده‌اي استان در مسيري ايمن انجام شود.

مديرکل راه و ترابري خراسان رضوي ميزان اعتبار مورد نياز اين پروژه را 320 ميليارد ريال عنوان کرد که درقالب 4 قطعه در حال اجرا است.

وي از اجراي مصوبه هيات دولت براي ايجاد جاده کنارگذر در شهرهاي قوچان، نيشابور، چناران و فريمان خبر داد و گفت: مطالعات کمربندي اين شهرستان‌ها در مراحل پاياني و يا تصويب است و در سال 86 براي اين پروژه‌ها در رديف‌هاي متفرقه، بودجه منظور شده است.

وي همچنين به مصوبه ديگر هيات دولت در خصوص تکميل عمليات اجرايي بهسازي 280 کيلومتر از راه‌هاي استان در مسير محور تربت حيدريه – رشتخوار - خواف – تايباد – دوغارون و سه راهي سنگان به سمت قائن اشاره کرد و گفت: اين مصوبه تاکنون 30 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است .

105/


امتیاز به خبر :