• ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
  • 03:13

پرونده‌هاي گردشگري 15 روزه در کميسيون ماده 21 بررسي مي‌شود

«اسدالله بيرانوند» رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه به ميراث آريا(chtn) گفت: مناطق نمونه گردشگري در نقاطي شناسايي مي‌شود که زمين آن متعلق به منابع طبيعي است و واگذاري زمين آنها نيز از طريق کميسيون ماده 21 صورت مي‌گيرد.

وي تاکيد کرد: اين کميسيون به رياست استاندار تشکيل مي‌شود و به همان مقدار که طرح‌هاي گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصويب شود به آنها زمين به صورت اجاره داده مي‌شود.

وي در مورد نحوه بررسي پرونده‌‌ها در اين کميسيون ياد آور شد: تقاضاهاي سرمايه‌گذاران پس از دريافت در اين کميسيون بررسي مي‌شود و پس از بررسي توسط کارشناسان ادارات مختلف نظر نهايي داده مي شود. در اين قراردادها مدت اجراي پروژه ذکر شده است و اگر بهره‌بردار در مدت زماني مشخص پروژه خود را اجرا نکند، قرار داد به صورت يک جانبه از طرف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لغو مي‌شود.

به گفته بيرانوند مناطق نمونه گردشگري استان کرمانشاه از زير‌ساخت‌هاي لازم برخور دار است و سازمان‌هاي مرتبط در ايجاد زير ساخت‌ها همکاري خوبي در اين زمينه دارد.

106/


امتیاز به خبر :