• شنبه 21 تیر 1399
  • 22:46

از فعاليت سه دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در مشهد جلوگيري به‌عمل آمد

به گزارش ميراث آريا(CHTN) و به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خراسان‌رضوي ،"ابوالفضل مکرمي‌فر" افزود: با توجه به شکوائيه سازمان حج و زيارت مبني بر اجراي سفرهاي زيارتي غيرمجاز توسط دفتر "يگانه گشت" و براساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده توسط کميته فني مستقر در سازمان اين دفتر به مدت سه ماه در حالت تعليق بود.

وي از ديگر موارد مصوب اين کميته را تعليق دفتر "ستاره مشهد" به‌دليل مشابه عنوان کرد و افزود: بديهي است به استناد آيين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي پس از تعليق، مديريت آن دفتر موظف است از قبول تعهدات جديد خودداري کرده و به انجام تعهدات قبلي براساس اعلام کتبي به اين سازمان عمل کند.

مکرمي‌فر متذکر شد: بديهي است در صورت رعايت نکردن مراتب فوق به تشخيص کميته فني پروانه اين دفاتر لغو خواهد شد.

وي همچنين درخصوص فعاليت دفتر "حرير مهتاب‌توس" نيز گفت: پيرو اخطاريه اين سازمان و به استناد آيين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت‌ دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مبني بر لزوم دفاتر به ارائه گزارش عملکرد ماهيانه به سازمان و همچنين به استناد همان آيين‌نامه که صراحتاً اعلام مي‌دارد چنانچه دفتري بيش از سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول تعطيل و يا غيرفعال باشد پروانه بهره‌برداري از سوي سازمان لغو خواهد شد، پروانه دفتر "حرير مهتاب توس" لغو شد.

وي افزود: براساس رأي کميته فني سازمان کليه مجوزهاي آن دفتر مذکور ملزم به برچيدن تابلو و هرگونه اعلام تبليغاتي و انتشاراتي خود است.

M/104امتیاز به خبر :