• جمعه 15 آذر 1398
  • 03:40

زيرساخت‌هاي حمل و نقل بر اساس نيازهاي استان‌ها ايجاد مي‌شود

«علي افشاري» عضو کميسيون عمران مجلس به ميراث آريا(chtn) گفت: طي ساليان گذشته در بسياري از مراکز استان‌ها به دلايل مختلف فرودگاه ساخته شده است ولي در حال حاضر به علت نداشتن مسافر به حالت نيمه تعطيل در آمده‌اند.

وي با بيان اينکه زيرساخت‌هاي مورد نياز در کشور بايد با برنامه‌ريزي و با توجه به رشد مناطق در کشور ساخته شود، افزود:در زمان ساخت اين تعداد فرودگاه قانوني در اين مورد وجود نداشت و اين مراکز بدون در نظر گرفتن ضوابط مشخص و در اثر بعضي از فشارها سياسي ساخته شده است.

وي ادامه داد: در اين لايحه ايجاد خطوط ريلي و جاده‌اي بنابر ظرفيت و آمايش سرزميني ساخته مي‌شود و همچنين مي‌توانيم براي مبادي ورودي و خروجي کشور برنامه‌ريزي کنيم.

106/


امتیاز به خبر :