• شنبه 16 آذر 1398
  • 15:31

استفساريه تبصره 13 به بررسي دقيقي نيازمند است

«اصغر گرانمايه پور» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به ميراث آريا(chtn) گفت: اين استفساريه ابهام در مورد بخش سوم بند «و» تبصره 13 را برطرف کرد و در صورت تصويب نهايي دولت ملزم مي‌شود که بنزين غير سهميه بندي را به همگان عرضه کند.

وي ياد آورشد: در صورت تصويب اين استفساريه دولت نيز بايد بنزين حدود 550 تومان را عرضه کند.

به گفته وي تصويب اين موضوع اثرات تورمي دارد و بايد به دقت با آن برخورد کرد.

106/


امتیاز به خبر :