• شنبه 16 آذر 1398
  • 14:36

قابليت‌هاي گردشگري استان چهار محال و بختياري منحصر به فرد است

به گزارش ميراث آريا(chtn) " رجبعلي صادقي" استاندار چهار محال و بختياري اظهار داشت: با توجه به تصويب چهار منطقه نمونه گردشگري در اين استان متاسفانه هنوز اقدامات در اين خصوص عملياتي نشده است و تاکنون فقط کار مطالعه اين مناطق انجام شده است.

وي با اشاره به جذابيت‌هاي گردشگري استان چهار محال و بختياري تاکيد کرد: با توجه به پتانسيل‌هاي موجود طبيعي در اين استان مي‌توانيم گردشگران بيشمار اصفهان را جذب کنيم.

وي از تقويت ارتباط جاده‌اي اين استان خبر داد و تاکيد کرد: قابليت‌هاي اين استان مي‌تواند پاسخگوي منطقه گرم خليج فارس باشد و با توجه به داشتن يک خط هوايي به کويت در صدديم بين اين استان و عسلويه هم يک خط هوايي ايجاد کنيم.

صادقي تاکيد کرد: استان چهار محال بختياري پتانسيل بسيار بالايي براي سرمايه‌گذاري دارد و با مشاهده مناطق گردشگري در اين استان و نبود زيرساخت‌هاي مناسب گردشگري در اين استان شرمنده گردشگران مي‌شويم.

وي با اشاره به تنوع اقليمي موجود در استان اعلام کرد: استان چهار محال بختياري مي‌تواند مهمترين قطب اکوتوريسم کشور باشد و در اين راستا تقاضا مي‌کنيم با تعامل و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اين موقعيت منحصر به فرد مديريت شود.

وي تصريح کرد: زيرساخت‌هاي کلي مانند جاده‌سازي و برق‌رساني انجام شده است اما نقطه‌اي کار نکرده‌ايم.

وي با اشاره به ناحيه کنار درياچه زاينده‌رود به منطقه شادگان اعلام کرد: مطالعه ايجاد باغ شهر با وسعت هزار هکتار انجام شده است که بايد اجرايي شود .

وي تاکيد کرد: هنوز مسئله گردشگري منجر به درآمدزايي و فرهنگ درآمدزايي در استان نشده است اما روند رشد به اين سمت مثبت است.

وي از ايجاد جاده برون رفت با جاذبيت دو درياچه کارون سه و چهار در اين استان خبر داد و افزود: با توجه به همه پتانسيل‌هاي موجود اين استان هنوز شناسايي نشده و به فعليت نرسيده است.

وي در پايان با اشاره به امنيت بسيار بالاي اين استان اعلام کرد: بخش گردشگري، صنعت و کشاورزي هم رديف يکديگر در سند توسعه استاني قرار گرفته است.

102/


امتیاز به خبر :