• شنبه 16 آذر 1398
  • 14:46

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري سوم شد

به گزارش ميراث آريا (chtn)، بيست‌وپنج درصد بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بهار سال جاري آماده بهره برداري بوده است.

بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ريزي منابع انساني و توسعه کارآفريني وزارت کار و امور اجتماعي در بهار 1386سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها با داشتن 11/42 درصد بنگاه‌هاي آماده بهره‌برداري دستگاه‌هاي اجرايي رتبه اول را دارد.

اداره کل شيلات نيز با داشتن 33/33درصد جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

صد درصد بنگاه‌هايي در حوزه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وجود دارند مربوط به بخش خدمات هستند.

از اين ميان نيز بنگاه‌هاي فعال در بخش هتل و رستوران 70 درصد اين بنگاه‌ها را تشکيل داده و در کل جايگاه سي و يکم را در رتبه بندي رشته فعاليت‌هاي اقتصادي به خود اختصاص داده‌اند.

105/امتیاز به خبر :