• دوشنبه 07 بهمن 1398
  • 23:01

مبلغ 40 ميليارد تومان به طرح‌هاي گردشگري کردستان اختصاص يافت

«علي فعله گري» سرپرست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (chtn) گفت: اين مبلغ از محل تفاهمنامه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت کار و امور اجتماعي به طرح‌هاي گردشگري اين استان اختصاص يافت.

وي تاکيد کرد: از اين مبلغ فقط 2 ميليارد تومان به طرح‌هاي کوچک مانند رستوران‌هاي پذيرايي اختصاص يافته است، ولي آماده‌ايم که به طرح‌هايي که توجيه منطقي داشته باشند از تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده ارائه کنيم.

106/


امتیاز به خبر :