• پنجشنبه 26 تیر 1399
  • 22:55

کتاب مصور گردشگري روستايي منتشر شد

به گزارش ميراث آريا (CHTN) و به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، کتاب مصور گردشگري روستايي در 8 جلد تهيه و به چاپ رسيده است که 7 جلد آن به معرفي مناطق گردشگري در روستاها و يک جلد ديگر آن به مناطق گردشگري عشايري اختصاص دارد.

براساس اين گزارش در کتاب مصور گردشگري روستايي تمام جاذبه‌هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي 380 روستاي هدف گردشگري به تفکيک استاني آورده شده است و 7 منطقه جغرافيايي را شامل مي‌شود.

در اين کتاب جاذبه گردشگري روستاها با نقشه‌ جانمايي استاني که در آن واقع شده‌اند، همراه با تصاويري از جاذبه‌هاي گردشگري آمده است و اطلاعاتي مانند شماره تلفن‌ دهياري‌ها و تمامي امکانات مورد نياز براي گردشگران در اين کتاب موجود است.

براساس اطلاعات موجود تا انجام کامل طرح ابتدايي مطالعات روستاهاي هدف گردشگري، روستايي ديگري به 380 روستاي انتخاب شده افزوده نمي‌شود و اجراي کامل اين طرح به 4 سال زمان نياز دارد.

کتاب مصور گردشگري روستايي در 5 هزار نسخه به چاب رسيده که 2 هزار نسخه آن به دهياري‌هاي روستاهاي هدف گردشگري فرستاده مي‌شود و 3 هزار نسخه باقي مانده نيز وارد بازار خواهد شد.

تاکنون 4 هزار جلد از اين کتاب به چاپ رسيده و 4 جلد ديگر نيز به زير چاپ رفته است و تا يک ماه آينده وارد بازار مي‌شود. قيمت هر جلد از اين کتاب مصور صد و هشتاد هزار ريال است.

M/104


امتیاز به خبر :