• جمعه 20 تیر 1399
  • 20:05

نشست مقدماتي نمايشگاه پژوهشي هنر در "صبا" برگزار شد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، در نشست مقدماتي بررسي هنر دهه 50 که در آستانه گشايش نمايشگاه پژوهشي هنر دهه 50 در سالن سينما تک مؤسسه هنري صبا باحضور دکتر حسن بلخاري، مرتضي گودرزي(دبياج) و سهراب هادي برگزار شد، کليات هنر اين دوران و ارزش‌هاي منحصربه‌فرد و ويژه آن به لحاظ اجتماعي، تاريخي، محتوايي و زيبايي شناختي و نسبت آن با جريان‌هاي عمده سياست، فرهنگ و جامعه‌شناسي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست دکتر حسن بلخاري با بيان نسبت هنر و به‌خصوص نقاشي دهه 50 و دگرگوني‌هاي سياسي و تحولات فرهنگي از منظر جامعه‌شناسي هنر، احياي سنت‌ها را توسط هنرمندان مستقل، منتقد و صاحب موضع آن دوران واکنشي در برابر موج مدرنيزاسيون غربي و فشار و سرکوب سياسي و حرکتي در راستاي احياي هويت دانست.

وي در ادامه با بررسي جريان‌هاي روشنفکري دهه‌هاي 40 و 50 يادآورد شد: هنرمند مستقل اين دوران روند خود را از حاکميت جدا کرد و هنجارهايش را در تضاد و تعارض با سيستم حاکم برگزيد و در اين مسير، احياي سنت‌هاي گذشته هم يکي از اين نشانه‌هاي استقلال، فرديت و خودآگاهي بود.

بلخاري به احياي نقاشي قهوه‌خانه‌اي و خيالي که تلفيقي از اسطوره و باورهاي مذهبي به‌شمار مي‌رفت در اين دوران اشاره کرد و افزود: ماهيت مثالي و بن‌مايه‌هاي سنتي غني اين هنر موجب توجه و علاقه هنرمندان به اين سبک نقاشي شد و در ديگر حرکت‌هاي هنري اين دوره هم شاهد رجعت ريشه‌ها و سرچشمه‌ها هستيم که نشان از رسوخ عميق يک باور و آرمان در نگاه و انديشه هنرمندان دارد.

در ادامه سهراب هادي با اشاره به اينکه نقاشي اين دوره پا به پاي تحولات سياسي اجتماعي و در عمق و بطن آن شکل گرفته و تداوم يافتهاست ، تأکيد کرد: مسائلي چون دوگانگي‌هاي آشکار در نقاشي اين دوره، تعامل و نسبت سنت و تجدد، بسترهاي اجتماعي هنر و تأثير انکارناپذير و آشکار هنر اين دوره بر گرايش‌ها و سليقه‌هاي جمعي، همه بايد در خلال اين نمايشگاه‌ بررسي شود تا به يک دريافت جامع و فراگير از يک بخش مهم از گنجينه و ميراث تاريخ هنر معاصر ايران دست يابيم.

در ادامه دکتر مرتضي گودرزي(ديباج) با بيان اينکه دهه‌هاي 40 و 50 يکي از کليدي‌ترين نقاط و نقاشي و در کل فرهنگ و جامعه ايران محسوب مي‌شود؛ چه در عرصه سياست، چه در نسبت با مدرنيته و چالش‌هايي که در تيپ و طبقه روشنفکران نمود داشت و مسائل ديگر خاطرنشان کرد: نقاشي‌هاي دهه‌ 401 و 50 صادقانه‌ترين روايت را از جامعه آن روز دارند چرا که در آنها بيان فردي بيش از دغدغه بيان جمعي است و انعکاس صريح و روشن اين روحيه پيوند، هنرمند را با جامعه در اوج خود آشکار مي‌سازد.

وي گفت: آثار اين دوره به شدت در جهات مختلف قابل تأمل و بحث و بررسي است. براي دانشجويان و معلمان و اساتيد هنر و از منظرهاي گوناگوني چون جامعه‌شناسي هنر، اقتصاد هنر و مباحث ساختاري ديگر.

وي ادامه داد: در اين نمايشگاه بايد تمامي حوزه‌هاي هنر آن دوران در ارتباط پيوسته و نزديک با يکديگر باشند.

بنابراين گزارش؛ در روزهاي برپايي نمايشگاه پژوهشي هنر دهه‌هاي 40 و 50 طي نشست‌هايي باحضور صاحبنظران و کارشناسان تمامي حوزه‌هاي هنر اين دو دهه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

اين گزارش مي‌افزايد: نمايشگاه پژوهشي هنر دهه‌هاي 40 و 50 اول آبان ماه در مؤسسه فرهنگي هنري صبا گشايش مي‌يابد.

M/114


امتیاز به خبر :