• دوشنبه 18 فروردین 1399
  • 09:35

50 هنرمند نقاش غزليات شمس را تصويرسازي مي‌کنند

"مهدي حسيني" دبير هنري اين پروژه با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN) گفت: اين کار به پيشنهاد دکتر "بهمن نامور مطلق" دبير فرهنگستان از دو سال پيش با دعوت از 50 هنرمند نقاش براي مصورسازي غزليات ديوان شمس آغاز شده است و پس از آن در يکسال کار جمع‌آوري و ارسال آثار به فرهنگستان صورت گرفت.

حسيني در خصوص چگونگي تصوير‌سازي مجموعه غزليات شمس افزود: نسخه‌اي از ديوان شمس را به تصحيح دکتر شفيعي کدکني در اختيار هنرمندان گذاشتيم و هر هنرمند بنا به سليقه شخصي خود کار مصور‌سازي يکي از غزليات را بر عهده گرفت. کار نگارگري يکي از غزليات را نيز دو هنرمند انجام داده‌اند و هر هنرمند از دريچه تخيل خود به تصوير يک غزل پرداخته است.

وي انتشار مجموعه مصور غزليات شمس را اقدامي تازه توصيف کرد و گفت: در گذشته روي اشعار بزرگان ادب فارسي علاوه بر کتابت، تصوير‌سازي نيز انجام شده است. اما در مورد غزليات شمس طي 800 سال گذشته تنها کتابت صورت گرفته، بنابراين مصورسازي ديوان حاضر نيز اقدامي نو به حساب مي‌آيد.

حسيني با اشاره به کارکرد سبک‌هاي فيگوراتيو، هندي و انتزاعي در اين اثر تصريح کرد: تصوير‌سازي غزليات شمس حرکتي نو در عرصه مصور‌سازي است، چنانکه کار انجام شده تلفيقي از نقاشي اينکه در گذشته مصور‌سازي و کتابت هر دو به روش سنتي انجام مي‌شد.

اين استاد دانشگاه در ادامه از محمد احصايي، زهرا رهنورد، استاد شباهنگي و استاد اسکندري به عنوان هنرمندان اين پروژه نام برد.

وي در پايان آزاد بودن هنرمندان در انتخاب غزليات، مضمون و تکنيک را از عوامل موثر در ارتقا کيفيت اين اثر نام برد.

خاطرنشان مي‌شود؛ کنگره بزرگداشت هشتصدمين سال تولد مولانا از ششم تا دهم آبان ماه در تهران، تبريز و خوي برگزار خواهدشد.

114/امتیاز به خبر :

آخرین اخبار