• یکشنبه 28 مهر 1398
  • 22:51

انتشار 3هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي احداث 12 آزادراه کشور

به گزارش ميراث آريا (chtn) هيات وزيران در جلسه بيست و هشتم فروردين ماه خود فهرست طرح‌هاي انتفاعي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور را براي استفاده از اوراق مشارکت تعيين کرد.

بر اساس اين مصوبه وزارت راه و ترابري بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروخته شده را تضمين مي‌کند.

نرخ سود علي الحساب اوراق پانزده و نيم درصد و امين حساب‌ها، سازمان بازرسي تعيين شده است.

بر اساس اين مصوبه 5 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر غربي اصفهان،250 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه زنجان تبريز،630 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه تهران شمال، 70هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزاد راه تهران رودهن، 150هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه ساوه، همدان، 250 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه رشت، قزوين، 200 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه سيرجان بندرعباس، 500 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزاد راه خرم آباد پل زابل، 100هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر شمالي مشهد، 100 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزاد راه کنارگذر شرقي اصفهان، 200هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه اروميه تبريز و 500 هزار ميليارد ريال براي مشارکت در احداث آزادراه اصفهان شيراز منتشر مي‌شود.

105/


امتیاز به خبر :