• یکشنبه 28 مهر 1398
  • 22:34

گمرک فرودگاه امام خميني بيشترين سهم مسافرين ورودي را به خود اختصاص داد

به گزارش ميراث آريا (chtn) در 5 ماهه نخست سال جاري گمرک فرودگاه امام خميني با اختصاص يک ميليون و 62 هزار و 36 نفر مسافر يعني 51/27 درصد از مسافرين ورودي بيشترين سهم مسافرين را به خود اختصاص داده است.

از اين تعداد مسافر ورودي حدود03/91درصد ايراني و97/8 درصد خارجي بوده‌اند.

همچنين فرودگاه امام خميني در پنج ماهه نخست سال 86 با 45/230 درصد افزايش ورودي و 88/38 درصد افزايش خروجي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داراي بالاترين تردد مسافرين در بين گمرکات کشور بوده است.

گمرک مهرآباد در 5 ماهه نخست سال جاري با اختصاص 674هزار و 17 نفر يعني 46/17درصد از مسافرين ورودي دومين رتبه را به خود اختصاص داده است.

گمرک مهران نيز با اختصاص 502 هزار و 15 نفر يا 13درصد سومين رتبه را به خود اختصاص داده است.

در پنج ماهه نخست سال جاري گمرک مهران با اختصاص 236 هزار و 35 نفر يعني 07/27 درصد از مسافرين ورودي خارجي رتبه اول، گمرک مهرآباد با 104 هزار و 39 مسافر يعني 96/11 درصد رتبه دوم و گمرک فرودگاه امام خميني با اختصاص 95 هزار و 29 مسافر يا 91/10 درصد رتبه بعدي ورود مسافرين خارجي را به خود اختصاص داده است.

105/


امتیاز به خبر :