• یکشنبه 28 مهر 1398
  • 23:22

دومين شماره نشريه دنياي تجارت گردشگري منتشر شد

اين متن قسمتي از گزارش "نگاهي به پديده کوچ پرندگان در ايران" ماهنامه دنياي تجارت گردشگري است.

شماره شهريور و مهر ماه اين نشريه که نشريه‌اي تخصصي در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي است هم اکنون در دکه‌ها و کيوسک‌هاي مطبوعات قرار دارد.

در اين شماره مطالبي چون ايراني‌ها چگونه پرواز مي ‌کنند، ارامنه و فرهنگ ايراني، سوغاتي به گستردگي ايران، نگارگري هنر، هنر ممتاز ايراني، گردشگري براي تمام فصول و نا گفته‌هاي يک تور خود نمايي مي‌کند.
اين نشريه با قيمت 3 هزار تومان به مدير مسئولي سيد محمد موسوي بيوکي به بازار مطبوعات روانه شد.

102/امتیاز به خبر :