• دوشنبه 25 شهریور 1398
  • 17:34

نوروز جشن تجديد زندگي است

نوروز جشن تجديد زندگي است
به گزارش ميراث آريا(chtn)، 'ايرينا بوکووا' در اين پيام افزود: نوروز زماني است که دوستان،خانواده و اجتماع به لحاظ ارزشها و آرمانهاي مشترک گرد هم مي آيند.

وي اظهار داشت: نوروز هزاران سال است که توسط مردمان آسياي غربي،مرکزي و جنوب و همينطور مردمان قفقاز،بالکان و ديگر مناطق جشن گرفته مي شود. امروز نوروز نماد پرده نقش دار غني اي است که رسوم و تشريفات و جشنها را همسو با طبيعت به هم پيوند مي زند.

وي تاکيد کرد: نوروز روز سرودها، رقص ها،بازيها و غذاهاي مخصوص است. روزي که گذشته و آينده را به هم پيوند مي دهد و مردماني از فرهنگ ها و مليت ها،مذاهب و زبانهاي مختلف را گرد يک پيام از جنس صلح جمع مي کند. با توجه به چنين روزي روحيه آزاده اي ،نوروز جشن با هم تقسيم کردنها است.

به گفته بوکوا، نوروز مظهر قدرت ميراث فرهنگي ناملموس بشريت نيز است. از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و حس هويت و بقا را استحکام بخشيده و از مرزها عبور مي کند. به همين دليل نوروز در سال 2009 ميلادي در فهرست ميراث فرهنگي ناملموس به ثبت رسيد. ثبت نوروز نتيجه تلاشهاي مشترک کشورهاي بسياري بوده که نوروز را جشن مي گيرند.

مدير کل يونسکو يادآور شد: در اين برهه زماني که تغييرات سريعي رخ مي دهد ما به جشن هاي فرهنگي که مردم را به هم نزديکتر و روابط بين جامعه و طبيعت را مستحکم مي کنند، نياز داريم.

بوکوا در اين پيام يادآور شده: فرهنگ منبع پيوستگي و خرد اجتماعي است . نقشه اي است که مي توان با آن جهان را خواند و راهنمايي است که با کمک آن مي توان جهان را شکل داد و فوايد بسياري در توسعه و پايداري محيط زيست براي تمام جوامعي که به هم مرتبط هستند به همراه دارد همانگونه که براي شرکت در کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه پايدار در ريو آماده مي شويم بايد اهميت فرهنگ را به عنوان يک اصل براي آينده اي پايداري براي همه به رسميت بشناسيم.

وي در پايان اين پيام تاکيد کرده است: بيش از هر چيز ديگر، نوروز روز وعده است. وعده زندگي مجدد و اميد تازه. در نخستين روز بهار پيام همه ما بايد پيام صلح ،هماهنگي و آشتي باشد.
امتیاز به خبر :