• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 20:17

بيمه سامان ارائه بيمه به گردشگري ورودي را بررسي مي‌کند

به گزارش ميراث آريا (chtn) مديرعامل بيمه سامان در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران گفت: 52 درصد ترکيب سرمايه صنعت بيمه متعلق به خودرو است و ضريب خسارت اين رشته حدود 100 درصد است. اين در حالي است که سه شرکت بيمه خصوصي بيش از 50 درصد ترکيب آن‌ها متعلق به خودرو است و سه درصد از ترکيب سرمايه بيمه سامان نيز متعلق به خودرو است.
"علي ضيايي " تصريح کرد: پيش‌بيني حق بيمه سال 86، 200 ميليارد ريال است و ظرف هشت ماه گذشته به هدف موردنظر رسيده است. از سويي طي سال 87، سرمايه پرداخت شده شرکت به 280 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. در عين حال رشد حق بيمه شش ماهه اول 86 در مقايسه با شش ماهه اول 85، 25 درصد در بخش آتش‌سوزي، 250 درصد باربري، بيش از 500 درصد اتومبيل و 100 درصد مهندسي بوده است.
وي با بيان اينکه بيمه مرکزي ظرف يک سال آينده همه تعرفه‌ها را جزو خودرو حذف خواهد کرد، گفت: 10 فرمان رييس جمهور از ديدگاه‌هاي صاحب نظران اين صنعت طي سال‌هاي گذشته تشکيل شده است. در عين حال شرکت‌هاي بيمه نيز آن‌ها را اجرا مي‌کنند. از سويي کارگروه‌هاي ويژه‌اي براي اجراي آن‌ها تشکيل داده‌اند که به نظر مي‌رسد ظرف 9 ماه همه اين دستورات در بيمه‌هاي خصوصي و دولتي اجرا شود.
ضيايي درباره هواپيمايي ماهان که ترکيب سرمايه بزرگ بيمه سامان را تشکيل مي‌دهد، گفت: در موقع تمديد قرارداد با اين شرکت، مشکلي وجود نداشته است، براي بيمه مسووليت بايد 750 ميليون دلار پوشش خريداري کند که جز با کمک بازار اروپا امکان‌پذير نخواهد بود. /105
امتیاز به خبر :