• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 00:04

تقبل هزينه‌اي پزشکي مسافران خارج از کشور تا سقف 50 هزار يورو

به گزارش ميراث آريا (chtn) بيمه نامه سامان خسارت‌هاي ناشي از حادثه، بيماري و صدمات بدني حادث شده در خارج از کشور را براي اين مسافران بر اساس قراردادي مابين بيمه سامان و شبکه بين‌المللي شرکت کمک رساني اکسا تضمين و پرداخت مي‌کند.
پرداخت هزينه‌هاي پزشکي، جراحي، دارويي و بيمارستاني که در طول سفر براي بيمه شده بروز مي‌کند تا سقف 50 هزار يورو از خدمات قابل ارائه در بيمه مسافرتي سامان است.
بر اساس اين بيمه‌نامه سامان در صورتي که بيمه شده بيش از 8 روز متوالي در بيمارستان بستري شده باشد بنا به درخواست بيمه شده هزينه رفت و برگشت يک نفر از ايران شامل بليلط رفت و برگشت و مخارج اقامت تا سقف 60يورو و حداکثر تا 15 روز متوالي پرداخت مي‌شود.
پرداخت هزينه فوريت‌هاي پزشکي تا مبلغ 200 يورو و کمک رساني حقوقي به بيمه شده و پرداخت هزينه‌هاي دعاوي او تا سقف هزار و 500 يورو از ديگر خدمات بيمه مسافرتي سامان است.
براساس اين بيمه‌نامه در صورتيکه حداقل 6ساعت از زمان مقرر در بليط، تاخير در پرواز رخ داده باشد تا سقف 150يورو به بيمه شده براي اقامت پرداخت مي‌شود.
پرداخت تا سقف 250 يورو بابت خريدهاي اضطراري و چنانچه بار کنترل شده بيمه شده تا 12 ساعت بعد از ورود به مقصد او تحويل نشود از ديگرخدمات بيمه مسافرتي سامان است./105
امتیاز به خبر :