• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 03:29

آغاز کميسيون مشترک ايران و بحرين

به گزارش ميراث آريا (chtn)همکاري هاي اقتصادي، تجاري و فني، همکاري در زمينه انرژي، صنعت و کشتيراني، همکاري بين اتاق هاي بازرگاني و صنايع، همکاري در زمينه گردشگري و فرهنگي و نيز همکاري دوجانبه در زمينه هاي بهداشتي، محيط زيست، آبزيان و کشاورزي مواردي است که ايران و بحرين در تفاهم نامه مشترکشان به آن مي پردازند.

پيش از آغاز اين کميسيون، نيز منوچهر متکي و شيخ خالد بن احمد آل خليفه وزراي امور خارجه ايران و بحرين با يکديگر ديدار کردند.

در اين کميسيون "محمد علي پاک سرشت" مدير کل برنامه ريزي و توسعه گردشگي خارجي، "سيد حسن موسوي"، معاون سرمايه گذاري و طرح ها و همچنين جمعي ديگر از مسولان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري حضور دارند و قرار است که اين هيات در خصوص اجرايي کردن تفاهم نامه همکاري بين ايران و بحرين در خصوص توسعه گردشگري که سال گذشته به امضا رسيد تبادل نظر کنند.
102/
امتیاز به خبر :