• یکشنبه 11 خرداد 1399
  • 23:12

طرح جامع بنادر کشور نهايي مي شود

به گزارش ميراث آريا(chtn)مدير کل سواحل و بنادر سازمان بنادر و کشتيراني با اعلام اين خبر افزود : در اين جلسه طي سه روز با برگزاري پنج نشست تخصصي مسائل مورد نظر در زمينه هاي it و انفورماتيک، تجهيزات بندري و دريايي، طراحي بنادر، امور بندري و امور دريايي مورد بحث قرار گرفت و با ارائه نظرات گروه کارشناسي مشاورين طرح و با توجه به ضرورتها، محدوديتها، توانمنديها و سياستهاي سازمان بنادر اصلاحات مورد نظر در گزارش نهايي مورد توافق قرار گرفت.

"عليرضا کبريايي" افزود : در پايان جلسات مقرر شد تا مشاور طرح بر اساس قرارداد با اعمال اصلاحات مورد توافق ظرف مدت تعيين شده گزارش نهايي خود را ارائه کند.

وي يادآور شد : با تصويب طرح جامع بنادر بازرگاني، سازمان بنادر کليه طرحهاي ساخت و توسعه و تکميل بنادر تحت پوشش خود را با استفاده از آن انجام خواهد داد و خارج از طرحهاي مصوب هيچگونه سرمايه گذاري جديدي صورت نخواهد پذيرفت.

طرح جامع بنادر بازرگاني کشور دوازده بندر امام خميني، شهيدرجايي، بوشهر، چابهار، انزلي، نوشهر، خرمشهر، آبادان، لنگه، شهيدباهنر، فريدونکنار و اميرآباد را شامل مي شود.

استراتژي ها و اهداف طرح با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور تدوين شده است./105
امتیاز به خبر :