• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 09:28

باستان‌شناسان به دنبال سرنخ‌هاي تازه در روستاي آوه هستند

باستان‌شناسان به دنبال سرنخ‌هاي تازه در روستاي آوه هستند
«محسن رحمتي» در گفت‌وگو با ميراث‌آريا (chtn) با بيان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به ‌اهميت و ارزش تاريخي روستاي آوه اقدامات اوليه به منظور گرفتن مجوز براي انجام عمليات کاوش صورت گرفته است.

وي تصريح کرد: در اين فصل از کاوش، باستان‌شناسان به دنبال سرنخ‌هاي تازه‌اي درباره ابزارآلات، چگونگي زندگي و آداب و رسوم اهالي اين روستاي تاريخي هستند.

به گزارش ميراث آريا، اين مقام مسوول ادامه داد: براي اولين بار در سال1380 اقدامات گمانه‌زني و تعيين حريم اين روستا انجام شد و پس از آن در سال‌هاي 85، 86 و 88 باستان‌شناسان به مطالعه در اين محوطه پرداختند.

رحمتي افزود: روستاي آوه در دوره‌هاي آل‌بويه و ايلخاني از رونق فراواني برخوردار بوده است.
ب/102
امتیاز به خبر :