• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 06:40

مردان نمکي امسال هم بررسي مي‌شوند

مردان نمکي امسال هم بررسي مي‌شوند
«مهرداد عسگريان» با اعلام اين خبر به ميراث آريا(chtn) افزود: در 6 ماهه اول امسال به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، مردان نمکي معدن چهرآباد مورد کاوش بيشتر قرار مي‌گيرند.

اين مقام مسوول يادآور شد: مردان نمکي موميايي نيستند، بلکه چند جسد باستاني مربوط به دوران هخامنشي و اواخر دوران اشکاني هستند.

وي تصريح کرد: پيش از کاوش‌هاي باستان‌شناسي در سال‌هاي 83 و 84 در اين معدن نمک، بر اساس يافته‌هاي 12 سال پيش تصور بر اين بود که معدن چهرآباد، محل کشته شدن شاهزاده ساساني و يا نماينده هيات حاکمه اقوام سکايي در سده 8 پيش از ميلاد بوده است، اما با کاوش‌هاي ياد شده مشخص شد که همه اجساد کشف شده از معدن، کارگران و معدن‌کاراني بوده‌اند که در نتيجه ريزش معدن و فرو ريختن ديواره‌ها و سقف و تونل‌ها کشته و مدفون شده‌اند.

عسگريان اظهار داشت: طبق آزمايش‌هاي سال‌يابي کربن 14 مرد نمکي 3، 4 و 5 مربوط به دوره هخامنشي با قدمت حدود 2300 سال‌اند و مرد نمکي 1 و 2 مربوط به دوره اشکاني و اوايل ساساني، با قدمتي حدود 1800 سال‌اند. بر اين اساس و با توجه به شواهد و مدارک موجود، ريزش تونل‌هاي معدن چهر‌آباد، دست کم دوبار و با فاصله زماني حدود 500 سال رخ داده است.
ب/119
امتیاز به خبر :