• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 10:21

تعيين هزار و 43 مسير سفر در طول فعاليت دولت نهم

تعيين هزار و 43 مسير سفر در طول فعاليت دولت نهم
به گزارش ميراث آريا(CHTN)براساس آمار، در طول 30 سال گذشته و پيش از انقلاب اسلامي درباره تعيين اين مسيرها اطلاعاتي موجود نيست.

در طول فعاليت سه ساله دولت نهم 720 منطقه نمونه گردشگري نيز تعيين شده است. اين در حالي است که در طول رژيم گذشته هيچ اقدامي براي تعيين اين مناطق صورت نگرفته و تعداد مناطق نمونه تعيين شده در حکومت پهلوي صفر بوده است. تعداد مناطق نمونه گردشگري تعيين شده از سال 1357 تا سال 1386 نيز 7 منطقه بوده است.

تعداد روستاهاي هدف گردشگري تعيين شده در طول دولت نهم نيز 40 مورد بوده و از تعداد روستاهاي هدف گردشگري تعيين شده در دولت نهم نيز شاخص هايي موجود نيست.

در طول فعاليت سه ساله دولت نهم همچنين 11 دفتر اطلاع‌رساني گردشگري ايران نيز در خارج از کشور ايجاد شده است./105
امتیاز به خبر :