• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 10:43

کشف مقبره‌هاي 1800 ساله در چين

کشف مقبره‌هاي 1800 ساله در چين
به گزارش ميراث‌آريا (chtn) و به نقل از پيپل‌ديلي، اين مجموعه شامل 7 مقبره است که به گفته باستان‌شناسان متعلق به خانواده‌اي منسوب به سلسله پادشاهي هان شرقي بوده است.

«وانگ شانگاي» رئيس موسسه باستان‌شناسي استان شانگژي در شرق چين گفت:‌ کشاورزاني که در حال زراعت در يکي از تپه‌هاي منطقه بودند، نخستين‌بار در اوايل ماه مارس اين مقبره‌ها را کشف کردند.

وي افزود:‌ کاوش‌هاي باستان‌شناسان موسسه با همکاري موزه استان در 12 مارس آغاز شده و تاکنون بيش از 100 شيء همچون ظروف سفالي و چيني، لوازم نقره و حلقه‌هاي طلا در آن کشف شدند.

به گزارش ميراث‌آريا، تمام مقبر‌ه‌ها به يک شکل، اندازه و ترتيبي همانند يکديگر ايجاد شده که باستان‌شناسان اين منطقه را قبرستان اشراف‌زادگان دوره امپراتوري هان شرقي مي‌دانند.

کارشناسان اميدوارند اين مقبره اطلاعات جامعي از فرهنگ و آيين مردمان باستان چين به ويژه در نوع طراحي مقبره‌ خانوادگي آن‌ها در اختيارشان قرار دهد.
ص/109
امتیاز به خبر :