• شنبه 16 آذر 1398
  • 14:36

2 اثر تاريخي بجستان به تملک ميراث فرهنگي در آمد

 2 اثر تاريخي بجستان به تملک ميراث فرهنگي در آمد
در راستاي حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي 2اثر تاريخي اين شهرستان به تملک اداره ميراث ، صنايع دستي و گردشگري شهرستان بجستان در آ مد.

به گزارش ميراث آريا(chtn) ، فريدون فعالي مدير کل اين اداره کل گفت : کاروانسراهاي خار فيروزي و آهنگ در اجراي ماده سوم قانون اسا سنامه ميراث فرهنگي پس از طي مراحل قانوني در فهرست آ ثار ملي کشور به ثبت رسيده و بر همين اساس حفاظت ، نگهداري و حراست از آثار مذکور از وظايف وتکاليف قانوني ميراث فرهنگي کشور مي باشد.

فعالي اظهار داشت : 2اثر مذکور از آثار به جا مانده از اواخر صفويه و اوايل قاجاريه مي باشند که به عنوان رباط بين راهي با دارا بودن ارزشهاي تاريخي و فرهنگي و با وجود ثبت در فهرست ميراث ميراث ملي ايران وضعيت مالکيت آن نامشخص بود.

وي افزود : بر همين اساس با پيگيري هاي صورت گرفته و طي مراحل قانوني اين آثار به تملک اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري خراسان رضوي در آمد.

فعالي افزود : از سال 89 تا کنون 6اثر تاريخي شامل 2باب باغ منزل و 4باب کاروانسرا در شهرستان بجستان به تملک اين اداره کل در آمده که تاثير زيادي در حفاظت نگهداري ، تغيير کاربري و احيا ء بنا ها ي مذکور دارد .

شايان ذکر است : رباط آهنگ با مساحت 150متر مربع ورباط خار فيروزي با مساحت 180متر مربع جزء کاروانسراي سرپوشيده بين راهي شهرستان بجستان مي باشد .

امتیاز به خبر :