• چهارشنبه 20 فروردین 1399
  • 01:14

سازمان میراث فرهنگی سربلند بیرون آمد

"روند چشم گیری در مراودات گردشگری بین المللی ایران به چشم می خورد " این مهمترین بخش پیام دکتر طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی در تجلیل از رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است که جمعه شب گذشته در مراسمی در ارگ آزادی قرائت شد.

پیامی که در دل خود دربرگیرنده پیام های مهم دیگری نیز می باشد و نشان دهنده توجه سازمان جهانی جهانگردی به فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است خصوصا آنجائیکه دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی بر روی موضوع مراودات بین المللی تاکید دارد و از این مراودات به عنوان روندی چشم گیر یاد می کند.

این پیام  در حقیقت به واسطه دستیابی به دستاوردهای عظیم در این حوزه، توسط نماینده سازمان ملل متحد در ایران، قرائت شده است. 

پیام طالب ریفاعی بیشتر از هر زمان دیگر متوجه فعالیت های 8 ماهه  دکتر ملک زاده بر سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور است کما اینکه طالب ریفاعی در پیام خود به دکتر ملک زاده آورده است:  در مراسم تجلیل از فعالیت های شما فرصت را غنیمت شمرده تا دستیابی به دستاوردهای شگفت انگیزی که در صنعت گردشگری ایران بدست آمده تبریک عرض نموده و صمیمانه از شما که از سویی کارشناسی متخصص در این رشته هستید و از سوی دیگر بواسطه مدیریت شایسته جنابعالی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری موجب کسب این موفقیت شده اید قدردانی نمایم.

طی مدت زمان مسئولیت شما، در صنعت گردشگری ایران در گردشگری داخلی و همچنین در مراودات گردشگری بین المللی بویژه با کشورهای همسایه روند چشم گیر و روبه رشدی به چشم می خورد.

در نتیجه مدیریت ارزنده شما بار دیگر صنعت گردشگری توانایی اش را در کشور شما بازیافت و به سرعت به سوی توسعه اقتصادی ، تجاری و ایجاد اشتغال در حال حرکت است.

متن پیام دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی به خوبی نشان دهنده این است که این سازمان فعالیت های سازمان میراث فرهنگی کشور را به طور کامل دنبال می کند  به گونه ای که طالب ریفاعی حتی به موضوع برگزاری نمایشگاه های مختلف در ایران اشاره می کند و با بیان این که "بدینوسیله از تلاشهای جنابعالی در زمینه صنعت پرسود گردشگری و دیگر گونه های مختلف گردشگری از قبیل برگزاری جشنواره های محلی نمایشگاههای مرتبط و دیگر مراسم فرهنگی که مانند چتری در سرتاسر کشورتان برگزار نمودید تشکر می کنم" فعالیت های 8 ماهه اخیر سازمان میراث فرهنگی را ستایش می کند.

این پیام که در نوع خود یک موفقیت بزرگ برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به حساب می آید نشان دهنده دریافت نمره قبولی این سازمان از سازمان جهانی جهانگردی به عنوان معتبر ترین مرجع در دنیاست.

در حقیقت می توان این گونه استنباط کرد که با این پیام کاملا مشخص می شود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آزمون های پیش رو سربلند بیرون آمد کما اینکه دکتر ملک زاده نیز از این پیام به عنوان یک پیام مهم یاد کرد و و اعلام کردتقدیر سازمان جهانی جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی موفقیتی عظیم است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم چنین، پیام تقدیر دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی به این سازمان را موفقیتی عظیم پس از 34 سال برشمرد.

/108

 

امتیاز به خبر :