• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 04:31

همزمان با روز جهاني مسجد اعلام شد:

ابنيه سياسي، مذهبي و عمومي صاحب آباد تبريز، نمونه عالي شهرسازي دوره اسلامي است

ابنيه سياسي، مذهبي و عمومي صاحب آباد تبريز، نمونه عالي شهرسازي دوره اسلامي است

 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربایجان شرقی اظهار داشت: مجموعه ابنيه حكومتي، سياسي، مذهبي و عمومي صاحب آباد شهر تبريز نمونه اي عالي از معماري و شهرسازي دوره اسلامي است.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، «تراب محمدی» در بازديد از مسجد حسن پادشاه در تبريز همزمان با روز جهاني مسجد  افزود: موزه قرآن و كتابت، مسجد ثقه الاسلام، مدرسه علوم ديني اكبريه و مسجد و مدرسه حسن پادشاه مهمترين قسمت هاي باقي مانده مجموعه صاحب آباد را تشكيل مي دهند.

وي با اشاره به وجه تسميه نامگذاري اين مجموعه يادآور شد: در دوره ايلخاني اين محدوده باغ خواجه محمد جويني وزير حكومت ايران ملقب به صاحب ديوان بود كه به همين دليل اين باغ و عناصر وابسته به آن را كه در شمال رودخانه مهرانه رود قرار داشت، صاحب آباد مي ناميدند.

محمدي با بيان اينكه در دوره جهانشاه قراقويونلو دولتخانه حكومت ايران را از ششگلان به اين منطقه انتقال دادند، افزود: در دوره قراقويونلوها نيز دولتخانه در اين منطقه (صاحب آباد) باقي ماند و ميدان وسيع حكومتي ايران در اينجا تكميل شد.

اين مقام مسئول با اشاره به سرنوشت اين مجموعه افزود: پس از شكست هاي شاه طهماسب صفوي از سلطان سليمان عثماني، تبريز به عنوان پايتخت با از دست رفتن سرزمين هاي حايل حد فاصل با عثماني، امنيت خود را به عنوان مركزيت سياسي و پايتخت از دست داد و شاه طهماسب پايتخت را به قزوين منتقل كرد.

محمدي ادامه داد: پس از آن صاحب آباد از دولتخانه و مركزيت حكومت ايران تبديل به مركز ولايت آذربايجان شده و با بارها تخريب و بازسازي در جنگ هاي ايران و عثماني با ساخت قلعه عثماني ها در آن تبديل به منطقه و ميدان نظامي شد.

وي خاطرنشان كرد: پس از زلزله شب آخر سال 1193 كه چهل روز پس لرزه هاي آن در سال 1194 ادامه داشت، به عنوان مركزيت تجاري و ميدان شهر در حدي بسيار ضعيف و كم اهميت تر و به عنوان ميدان صاحب الامر بازسازي گرديد كه اين ميدان در بخش كوچكي از مجموعه وسيع و عظيم صاحب آباد ساخته شد.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان با اشاره به تغييرات مجموعه صاحب آباد اظهار داشت: پس از زلزله، مسجد صاحب الامر بر روي يكي از مساجد قبلي ساخته و عمارت نصريه حسن پادشاه در داخل ميدان (شامل مسجد، مدرسه، بيمارستان و مقبره) به شكلي بسيار ضعيف تر بازسازي شد و دو كاروانسرا و يك حمام نيز بازسازي شدند.

محمدي تشريح كرد: مغازه الحاق شده چوبي ضلع جنوبي در اواسط دوره قاجار دوباره به صورت تاق و چشمه آجري بازسازي، مدرسه اكبريه به مجموعه الحاق و بخشي از صاحب الامر نيز با عنوان مسجد ثقه الاسلام بازسازي شد.

وي از بقاياي بناها به بقاياي مسجد جامع حسن پادشاه و مدرسه اشاره كرد و گفت: اين بقايا توسط اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هم اكنون در دست مرمت قرار دارد ضمن اينكه

بخش هايي از مجموعه صاحب الامر و مدرسه اكبريه شامل ساخت و سازهاي دوره قاجاري و بقايايي از دوره آق قويونلو كه مجموعه صاحب الامر روي آن ساخته شده باقي مانده است.

محمدي با اشاره به كاربري هاي كنوني بخش هاي مختلف مجموعه صاحب الامر يادآور شد: مقام صاحب الامر تبديل به موزه قرآن و كتابت، بخش مسجد با عنوان مسجد ثقه الاسلام احيا و مدرسه اكبريه پس از مرمت تحويل مدرسه علوم ديني شده است تا طلاب از آن استفاده كنند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه مسجد و مدرسه حسن پادشاه از مجموعه عمارت نصريه به عنوان بنيان اصلي مجموعه بر اساس بقاياي دوره اصلي در حال مرمت است، افزود: ادامه مرمت منوط به رفع برخي موانع است كه تامين اعتبار لازم جهت مرمت و تملك ساخت و سازهاي غيرمجاز و نامناسب داخل ميدان بخشي از آن به شمار مي رود.

/108

امتیاز به خبر :