• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 07:33

به منظور معرفي الگوهاي شايسته بومي :

پير مرمت گر مساجد تاريخي آذربايجان شرقي تكريم شد

پير مرمت گر مساجد تاريخي آذربايجان شرقي تكريم شد
استاد پيشكوست حوزه مرمت مساجد تاريخي شمالغرب كشور و آذربايجان شرقي با حضور مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي تكريم و قدرداني شد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی استاد «جبار طايفه يونسي» از معماران بنام و قديمي استان است كه در مرمت مساجد تاريخي شمالغرب و به ويژه آذربايجان شرقي نقش عمده اي داشته است.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي در ديدار با اين معمار برجسته و پيشكوست استان، بر لزوم معرفي چهره هاي تاثيرگذار حوزه هاي مختلف همچون معماري و مرمت استان به منظور معرفي الگوهاي شايسته بومي تاكيد كرد.


امتیاز به خبر :