• ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
  • 13:48

چشم اميد گردشگری به مجلس

اسدا... درویش امیری - دولت تدبیر و امید از ابتدای راه خدمتگزاری خود در نظام جمهوری اسلامی، حرکت بر مدار قانون را به عنوان رکن رکین فعالیت‌هاي خود قرار داده و در این بین ، بسی پر رنگ است نقش مجلس شورای اسلامي‌در هموار شدن راه خدمت دولت.

نقشی که با تدوین مقررات و قوانین صالحه برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی، در سال‌هاي اخیر تاثیر گذار تر از همیشه بوده و اکنون در آستانه تدوین و تصویب بودجه سال 93 کل کشور، در بوته آزمایشی دیگر قرار گرفته است.

تدوین و تصویب بودجه کل کشور همواره جزو مهم‌ترين تصمیمات مجلس شورای اسلامي‌در جریان اداره کشور بوده و نگاه تیز بین و کارشناسانه نمایندگان در تدوین این بودجه حرکت قطار توسعه نظام اسلامي‌را در ریل موفقیت قرار داده است.

بودجه کل کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که مي‌تواند پدیدآورنده نظام‌هاي جدید در توجه به موضوعات کاری تخصصی باشد و در این بین، گردشگری و توسعه آن مي‌تواند جایگاهی ویژه داشته باشد. قرار گرفتن گردشگری در ردیف‌هاي مصوب بودجه سال آینده، مي‌تواند دریچه ای تازه پیرامون تعاملات مجلس و دولت در این حوزه ایجاد کند. در دوره جدید مدیریتی و بر اساس تدابیر رئيس سازمان میراث فرهنگی، ارتباط با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها به عنوان یک راهبرد تعریف شده است که ملاقات حضوری با یکصد نماینده محترم مجلس و حضور در فراکسیون‌های گردشگری و میراث فرهنگی و کمیسیون‌ها و شنیدن دغدغه‌هاي نمایندگان در حوزه گردشگری فتح بابی برای فصل نوین تعامل مجلس و دولت باشد.

این روزها نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامي‌دغدغه‌هاي بسیاری را در حوزه‌هاي میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌هاي انتخابیه دارند که قطع‌به یقین ارتباطات هرچه بهتر مجلس و دولت مي‌تواند حل این مشکلات را سرعتی دو چندان بخشیده و شرایط را برای رشد صنایع دستی و گردشگری در کشور از یکسو و حفط میراث فرهنگی از سوی دیگر فراهم کند.

 آنچه مشخص است، روند گذشته فعالیت سازمان میراث فرهنگی و نوع تعاملش با مجلس به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و افزایش بی رویه و خارج از ضابطه تعداد کارکنان، روند منفی بودجه عمرانی به‌ویژه در حوزه حفظ و مرمت آثار تاریخی کشور به نسبت بودجه جاری، انتقال بدون کارشناسی معاونت میراث فرهنگی به شیراز ومعاونت صنایع دستی به اصفهان و در نهایت تغییر 4 رئيس سازمان در طی 4 سال اخیر مهر تاییدی بر این نکته است که رابطه مجلس و دولت در حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری باید بهبود یابد.

 امید است با بذل توجه نمایندگان مجلس به تعیین ردیف بودجه ای برای فعالیت‌هاي سازمان میراث فرهنگی و افزایش نظارت‌هاي مجلس بر این سازمان، روح تازه ای در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دمیده شود.

*معاون حقوقی ، مجلس و امور استان‌هاي سازمانمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


امتیاز به خبر :