• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 07:52

بازدید رییس مرکز روابط عمومی از خبرگزاری ایرنا

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه نشست با معاون اجرایی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از بخشهای مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صبح چهارشنبه 18 مرداد، امین عارف نیا با رمضانی معاون اجرایی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دیدار و از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.

بر اساس این گزارش نشست مشترک رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میرا ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون اجرایی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران  با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه های مختلف برگزار شد.

بر اساس این گزارش رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میرا ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بخشهای مختلف تحریریه های اخبار داخلی و خارجی، بخش اسکن و میکرو فیلم، دفتر امور پژوهشها، موزه خبرگزاری و ...بازدید کرد.

امتیاز به خبر :