• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 14:44

تشکیل نمایندگی صندوق احیاء در استان‌ها

تشکیل نمایندگی صندوق احیاء در استان‌ها

مدیرعامل و رییس هیأت مدیره صندوق احیاء گفت: نمایندگی صندوق احیاء در ادارات کل استان ها و از بدنه کارشناسی این ادارات در جهت توسعه فعالیت های حفاظت و احیاء اماکن و بافت های تاریخی با مشارکت مردمی و بخش خصوصی ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء، احسان ایروانی، افزود: برپایه برنامه های سال جاری صندوق احیاء که شامل دو بخش " جذب سرمایه گذاری و مشارکت در احیاء و بهره برداری متناسب اماکن تاریخی دولتی" و " طرح ملی حمایت از مالکان و جذب مشارکت مردمی در احیاء و بهره برداری متناسب اماکن تاریخی" است، نمایندگی های صندوق احیاء در استان ها بر اساس شرایط احراز صلاحیت و وظایف و اختیارات مشخص تشکیل می شود.

ایروانی تصریح کرد: اعتقاد داریم توسعه فعالیت های صندوق احیاء در استان ها، موجبات کارگشایی و توسعه فعالیت های حفظ و احیاء اماکن تاریخی را فراهم خواهد آورد، در این راستا با حمایت مدیران کل میراث فرهنگی استان ها نسبت به گزینش و تعیین کارشناسان صاحب صلاحیت از بدنه اداره کل استان به عنوان نمایندگی صندوق احیاء اقدام خواهد شد. که شرایط و سازوکار این گزینش برای ادارات کل میراث فرهنگی استان ها ارسال شده است.

مدیرعامل صندوق احیاء ادامه داد: محور فعالیت ها و وظایف نمایندگان صندوق احیاء در استان ها، فعالیت های ترویجی شناسایی و سرمایه گذاری در اماکن تاریخی، اقدامات حقوقی، حمایتی و نظارتی صندوق احیاء در استان، تشکیل کارگروه  تعیین کاربری و امور  دبیرخانه ای این موضوع، پیگیری طرح ملی حمایت از مالکان اماکن تاریخی در رابطه با دستگاه های ذینفع و ذیربط استانی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرهای تاریخی و شهرداران متناظر و اجرایی کردن بسته های تشویقی و حمایتی بر مبنای اختیارات قانونی صندوق احیاء خواهد بود.

ایروانی خاطرنشان کرد: بسته های آموزشی توجیهی فنی، حقوقی و سرمایه گذاری متناسبی برای همسو کردن و ایجاد یکپارچگی و توسعه اقدامات صندوق احیاء در استان ها تدوین شده که به محض تشکیل نمایندگی در هر استان در رابطه با نمایندگان این مؤسسه مورد اقدام و عمل قرار خواهد گرفت.


امتیاز به خبر :