• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 03:06

60 اثرتاریخی ،معنوی و ناملموس همدان آماده ثبت ملی شد

60 اثرتاریخی ،معنوی و ناملموس همدان آماده ثبت ملی شد
در اولین شورای ثبت اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان در سال جاری 60 پرونده آثار تاریخی و معنوی به منظور پیشنهاد برای ثبت ملی آماده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان در این زمینه گفت : این آثار شامل 45 تپه تاریخی 9 شی تاریخی 2 اثر صنایع دستی و 3 اثر ناملموس است.

ریحان سروش مقدم افزود : این پرونده ها پس از بررسی توسط هیات کارشناسان استان  به مرکز ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی ارسال خواهد شد.

وی افزود : در این نشست 5 پرونده آماده برای ثبت جهانی شدن نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
سروش مقدم ادامه داد : به منظور تسریع در به نتیجه رسیدن پرونده های ثبتی در فهرست ملی و جهانی از اعطای جوایز با ارزش و تشویق به کارشناسان و عوامل پی کیری کننده این پرونده ها خبر داد.

 
وی گفت : در حال حاضر از لحاظ تعدد آثار به ثبت رسیده در فهرست ملی همدان در جایگاه دوم کشوری قرار دارد. 
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان تاکید کرد: یکی از دغدغه های اصلی در میراث فرهنگی همدان از این پس باید تلاش برای به ثبت جهانی رسیدن یکی از آثار شاخص استان باشد  .گفتنی است تا به امروز 994 اثر از استان همدان به فهرست ملی پیوسته اند . 

امتیاز به خبر :