• یکشنبه 15 تیر 1399
  • 21:15

اجرای پروژه استحکام بخشی و مرمت پل تاریخی گاومیشان

اجرای پروژه استحکام بخشی و مرمت پل تاریخی گاومیشان

مدیر کل میراث فرهنـــگی صنایع دستی و گردشــگری استان ایلام ازآغاز پروژه ترمیم، حفاظت و استحــکام بخشی موضعی پل تاریخی گـاومیشان خبر داد. 

به گـزارش روابط عمومی و امور فرهنـــگی اداره کـل میراث فرهنـــگی صنایع دستی و گردشـــگری استان ایلام، عبدالمالک شنبه زاده افزود: استحــکام‌بخشی و مرمت شامل بند کشی دهنه آجری طاق،  ترمیم ترک های موجود در طاق، پایه و ترمیم بلوکهــای حریم ، دوخت و دوز قسمتهــای مختلف، کشته سـازی ، ایجاد راه دسترسی به پل، تهیه ساخت و نصب تابـلوی معرفی پل از جمله اقدامات انجام شده در این فاز بوده است.

 شنبه زاده با بیان اینکه این پروژه 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد:  اعتبــار تخصیص یافته به این پروژه یک میلیاردو سیصد میلیون ریال است.

وی حفاظت و مرمت آثار تاریخی استان را از اولویت های کاری اداره کل دانست و یادآور شد: پل گاومیشان از آثار تاریخی مهم استان محسوب شده که بر روی رودخــانه سیمره احداث شده و مربوط به دوران ســـاســانیان است . این اثر با شمــاره 2222 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت ملی رسیده است.


امتیاز به خبر :