• جمعه 13 تیر 1399
  • 17:36

تعليق مجوز فعاليت سه دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در مشهد

تعليق مجوز فعاليت سه دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در مشهد

 مجوز فعاليت سه دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در مشهد به حالت تعليق درآمد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، مجوز فعاليت شرکت خدمات مسافرتی  و جهانگردی ثامن سیر، شرکت خدمات مسافرتی  و جهانگردی راهنمایان سفر و شرکت خدمات مسافرتی  و جهانگردی کیان سیر پاژ به حالت تعليق در آمده است.

اين سه شركت بر اساس ماده 19 آیین نامه مذکوربايد در زمان تعلیق ضمن رفع مشکلات شرکت از هرگونه فعالیت و ایجاد تعهد جدید خودداری نمایند چراكه در غیر این صورت مجوز فعالیت اين شرکت ها لغو خواهد.

امتیاز به خبر :